summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po102
1 files changed, 102 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
new file mode 100644
index 0000000..bace56a
--- /dev/null
+++ b/po/nb.po
@@ -0,0 +1,102 @@
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_THIS_PASSWORD_IS_ONLY_FOR_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Dette passordet gjelder bare for Wi-Fi-Internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_HIDDEN"
+msgstr "Wi-Fi-Internettdeling skjult"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS_ARE_ONLY_AVAILABLE_WHEN_WI_FI_TETHERING_IS_DISABLED"
+msgstr "Innstillinger for Wi-Fi-Internettdeling er bare tilgjengelige når Wi-Fi-Internettdeling er deaktivert"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Wi-Fi-Internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS"
+msgstr "Wi-Fi-Internettdel.innst."
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_RECEIVED_C"
+msgstr "Mottatt:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SENT_C"
+msgstr "Sendt:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME"
+msgstr "Enhetsnavn"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PASSWORD"
+msgstr "Passord"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME_CAN_BE_CHANGED_IN_PS"
+msgstr "Enhetsnavnet kan endres i %s"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_HIDE_MY_DEVICE"
+msgstr "Skjul min enhet"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_DATA_USAGE"
+msgstr "Databruk"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_USB_TETHERING"
+msgstr "USB-internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_DISABLING_TETHERING_WILL_PREVENT_LINKED_DEVICES_FROM_ACCESSING_THE_INTERNET_CONTINUE_Q"
+msgstr "Deaktivering av Internettdeling hindrer tilkoblede enheter i å få tilgang til Internett. Fortsette?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_INSERT_SIM_CARD_AND_RESTART_DEVICE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Sett inn SIM-kort og start enheten på nytt for å bruke Internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Kan ikke bruke Internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING_IN_FLIGHT_MODE_TO_USE_TETHERING_DISABLE_FLIGHT_MODE"
+msgstr "Kan ikke bruke Internettdeling i Offlinemodus. For å bruke Internettdeling må Offlinemodus deaktiveres"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Wi-Fi-nettverk blir frakoblet. Wi-Fi-Internettdeling forbruker mer batteristrøm og øker databruken. Fortsette?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Wi-Fi-Internettdeling forbruker mer batteristrøm og øker databruken. Fortsette?"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ABOUT_PHONE"
+msgstr "Om telefonen"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_CONNECTED_DEVICE"
+msgstr "Tilkoblet enhet"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_BLUETOOTH_TETHERING"
+msgstr "Bluetooth-internettdeling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SECURITY"
+msgstr "Sikkerhet"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_TETHERING"
+msgstr "Internettdeling"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_PASSWORD_OF_AT_LEAST_8_CHARACTERS"
+msgstr "Angi passord for minst 8 tegn"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_ENABLING_USB_TETHERING_WILL_DISCONNECT_PREVIOUS_USB_CONNECTION"
+msgstr "Aktivering av USB-internettdeling vil koble fra tidligere USB-tilkobling"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_BYTES"
+msgstr "%d Byte"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_KB"
+msgstr "%d kB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_MB"
+msgstr "%d MB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_PACKET_DATA_SERVICE_OUT_OF_COVERAGE"
+msgstr "Kan ikke bruke pakketjeneste. Utenfor dekningsområdet"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECT_USB_CABLE"
+msgstr "Koble til USB-kabel"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_PASSWORD_MUST_CONTAIN_AT_LEAST_PD_CHARACTERS_AND_NOT_EXCEED_PD_CHARACTERS"
+msgstr "Passordet må inneholde minst %d tegn og ikke overstige %d tegn"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE"
+msgstr "Internettdeling forbruker mer batteristrøm og øker databruken"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECTED_DEVICE_WILL_BE_DISCONNECTED"
+msgstr "Tilkoblet enhet blir koblet fra"
+