summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/sv.po
blob: 551c6f156a50430db9d3ff01d95ebb9a1a303958 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Ansluten"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Ansluter..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Kopplar från..."

msgid ""
msgstr "Aktiverar Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Avaktiverar Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Ansluten"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Internt fel"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Hämtad"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Hämtningsfel"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Avbryt"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Internt fel"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Okänt fel"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Nätverksfel"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "Inga sökresultat"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Söker..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Frånkopplingen misslyckades"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Ange nytt lösenord"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Okänt fel. Det går inte att starta programmet"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Acceptera"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Ansluter..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Fel"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Avvisa"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Avvisat"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Välj alla"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Misslyckades"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Acceptera"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Ange PIN (4–8 tecken)"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "PIN-koder matchar inte!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Ja"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Aktiverar..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Deaktiverad"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "OK"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Ja"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Ange aktuellt lösenord"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "%d markerade"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Söker..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "Inget markerat"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Frånkopplad"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "IP-adress"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Deaktiverar..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Oväntat fel"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Nätverksanslutningsfel"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Åtgärden misslyckades"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "Kan ej användas"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "Stöds inte"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Accepterat"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "MAC-adress"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "Automatisk anslutning till det här nätverket avaktiveras. Fortsätta?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "Pågår..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Anslut"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Skanna"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "Åter"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Wi-Fi Direct-enheter"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Tryck för att ansluta"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Multianslutning"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Anslut"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Koppla ned"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Avbryt anslutning"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Avbryt"

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Aktivera"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Avbryt"

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Avbryt"

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Avbryt"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Aktiverar..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "När Wi-Fi Direct används kopplas den aktuella Wi-Fi-anslutningen bort"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "Om Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Med Wi-Fi Direct kan Wi-Fi-enheter ansluta direkt, blir det enklare och bekvämare att skriva ut, dela filer, synkronisera och dela skärm. Anslutningar till enheter som stödjer Wi-Fi Direct gör det möjligt att dela innehåll, synkronisera data, interagera med vänner, spela spel, lyssna på ljud och visa video m.m. med en rad olika program"

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Anslutna enheter"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Upptagna enheter"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Ansluten med en annan enhet"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Kopplar från..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Ansluter..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Väntar på anslutning"

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Det gick inte att ansluta"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Multianslutning"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Koppla från alla"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Koppla från"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "Inga enheter hittades"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Inaktivera Wi-Fi Direct efter användning"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Inaktivera Wi-Fi Direct efter anv."

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Inaktivera Wi-Fi Direct efter användning för att spara batteri"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Inakt. Wi-Fi Direct efter anv. och spara batteri"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Sök efter Wi-Fi Direct-enheter"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Skanna efter Wi-Fi Direct-enheter. Det aktuella nätverket kopplas bort"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Sök efter Wi-Fi Direct-enheter eller sök efter enheter på andra Wi-Fi-nätverk"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Wi-Fi Direct anslutet"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Wi-Fi Direct-anslutning"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Wi-Fi Direct-inställningar"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Konfigurera Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Koppla från Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Wi-Fi Direct-status"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Vill du avbryta Wi-Fi Direct-anslutningen?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kopplas enheter anslutna med Wi-Fi Direct bort"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Anslut till andra enheter via Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Inaktivera mobil åtkomstpunkt för att använda Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Koppla bort aktuell Wi-Fi Direct-enhet för att söka efter nätverk"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Om du aktiverar Wi-Fi Direct stängs Wi-Fi av och portabel Wi-Fi-hotspot inaktiveras"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "När Wi-Fi Direct används inaktiveras portabel Wi-Fi-hotspot"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct används redan. Försök senare"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Begäran om Wi-Fi Direct-anslutning nekades automatiskt. Om du vill ansluta stänger du av AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi Direct kommer att kopplas från. Fortsätta?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "Wi-Fi frånkopplat medan Wi-Fi Direct ansluter"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Sök efter Wi-Fi Direct-enheter"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Inga enheter"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Sök"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Stopp"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Avaktiveringen misslyckades"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Aktiveringsfel"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "Aktuell anslutning bryts. Fortsätta?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Tillängliga enheter"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Du kan ansluta upp till %d enheter samtidigt"