summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/pl.po
blob: 087aba11023cfde5e6e5017f2cff25c9a55dda5a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Połączono"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Łączenie..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Rozłączanie..."

msgid ""
msgstr "Włączanie Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Wyłączanie Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Połączono"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Błąd wewnętrzny"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Pobrano"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Błąd pobierania"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Anuluj"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Błąd wewnętrzny"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Nieznany błąd"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Błąd sieci"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "Brak wyników wyszukiwania"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Wyszukiwanie..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Błąd rozłączania"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Wpisz nowe hasło"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Nieznany błąd. Nie można uruchomić aplikacji"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Akceptuj"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Łączenie..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Błąd"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Odrzucaj"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Odrzucono"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Zaznacz wszystko"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Błąd"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Akceptuj"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Wprowadź kod PIN (od 4 do 8 cyfr)"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "Niezgodne kody PIN!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Tak"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Włączanie..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Wyłączono"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "OK"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Tak"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Wprowadź bieżące hasło"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "Wybrano %d"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Wyszukiwanie..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "Niczego nie zaznaczono"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Rozłączono"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "Adres IP"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Wyłączanie..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Nieoczekiwany błąd"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Błąd połączenia sieciowego"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Operacja nie powiodła się"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "Nieobsługiwane"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "Nieobsługiwane"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Przyjęto"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "Adres MAC"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "Automatyczne połączenie z tą siecią zostanie wyłączone. Kontynuować?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "W toku..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Połącz"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Skanuj"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "Wstecz"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Urządzenia Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Dotknij, aby połączyć"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Wiele połączeń"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Połącz"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Rozłącz"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Anuluj połączenie"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Anuluj"

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Aktywacja"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Anuluj"

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Anuluj"

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Anuluj"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Włączanie..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "Korzystanie z Wi-Fi Direct spowoduje przerwanie aktualnego połączenia Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "O Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Wi-Fi Direct pozwala na bezpośrednie łączenie z innymi urządzeniami Wi-Fi, np. drukowanie, przesyłanie plików, synchronizację, jest znacznie szybsze i prostsze. Podłączenie do urządzenia z Wi-Fi Direct umożliwia wymianę kontentu, synchronizację danych, granie w gry, odtwarzanie muzyki i wideo i wiele więcej"

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Podłączone urządzenia"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Zajęte urządzenia"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Połączone z innym urządzeniem"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Rozłączanie..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Łączenie..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Oczekiwanie na połącz."

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Nie można połączyć"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Wiele połączeń"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Rozłącz wszystkie"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Rozłącz"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "Nie znaleziono żadnych urządzeń"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Wyłącz Wi-Fi Direct po użyciu"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Wyłącz Wi-Fi Direct po użyciu"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Wyłącz Wi-Fi Direct po użyciu, aby oszczędzać baterię"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Wyłącz Wi-Fi Direct po użyciu, aby oszczędzać bat."

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Pokaż dostępne urządzenia Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Pokaż dostępne urządzenia Wi-Fi Direct. Bieżąca sieć zostanie odłączona"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Wyszukaj urządzenia Wi-Fi Direct lub urządzenia w innych sieciach Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Połączono z siecią Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Połączenie Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Ustawienia Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Skonfiguruj Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Odłącz Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Stan sieci Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Anulować połączenie Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Połączenie z siecią Wi-Fi spowoduje rozłączenie urządzenia połączonego za pomocą Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Połącz z innym urządzeniem w technologii Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Wyłączyć router Wi-Fi, aby skorzystać z Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Odłącz bieżące urządzenie Wi-Fi Direct, aby szukać sieci"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Włączenie Wi-Fi Direct spowoduje wyłączenie sieci Wi-Fi i routera Wi-Fi"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Korzystanie z Wi-Fi Direct spowoduje wyłączenie routera Wi-Fi"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct już w użyciu. Spróbuj później"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Automatyczna odmowa żądania połączenia Wi-Fi Direct. Aby połączyć, wyłącz połączenie AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Sieć Wi-Fi Direct zostanie odłączona. Kontynuować?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "Podczas łączenia programu Wi-Fi Direct sieć Wi-Fi jest rozłączona"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Wyszukaj urządzenia Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Brak urządzeń"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Skanuj"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Stop"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Błąd wyłączania"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Nie można włączyć..."

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "Bieżące połączenie zostanie rozłączone. Kontynuować?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Dostępne urządzenia"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Urządzeń, z którymi można połączyć jednocześnie: %d"