summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/mk.po
blob: 5f47fbb20e35b5b3ad4870f8d969984ad6e0abe2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Поврзано"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Поврзување..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Врската се прекинува..."

msgid ""
msgstr "Се активира Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Се исклучува Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Поврзано"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Внатрешна грешка"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Вратено"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Неуспешно вчитување"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Откажи"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Внатрешна грешка"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Непозната грешка"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Грешка во мрежата"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "Нема резултати од пребарувањето"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Пребарување..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Прекинувањето врска беше неуспешно"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Внесете нова лозинка"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Непозната грешка. Не може да се отвори апликацијата"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Прифати"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Поврзување..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Грешка"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Отфрли"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Отфрлено"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Избери ги сите"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Неуспешно"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Потврди"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Внесете PIN од 4 до 8 бројки"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "PIN-овите не се совпаѓаат!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Да"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Се активира..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Исклучено"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "OK"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Да"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Внесете ја моменталната лозинка"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "Избрани се %d"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Пребарување..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "Не е избрано ништо"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Врската е прекината"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "IP адреса"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Се исклучува..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Неочекувана грешка"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Грешка во мрежното поврзување"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Неуспешна операција"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "Не е поддржано"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "Неподдржано"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Прифaтено"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "MAC-адреса"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "Автоматското поврзување со оваа мрежа ќе се исклучи. Продолжи?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "Во тек..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Поврзи"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Скенирај"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "НАЗАД"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Уреди за Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Допрете за поврзување"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Мулти-поврзување"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Поврзи"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Прекини врска"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Откажи поврзување"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Откажи"

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Активирање"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Откажи"

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Откажи"

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Откажи"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Се активира..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "Користењето на Wi-Fi Direct ќе ја прекине моменталната Wi-Fi врска"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "За Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Wi-Fi Direct овозможува уреди Wi-Fi да се поврзуваат директно, со што печатењето, делењето фајлови, синхронизирањето и делењето екран е многу поедноставно и позгодно. Поврзувањето со уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct овозможува да се делат вашите содржини, да ги синхронизирате податоците, да се дружите со пријатели, да играте игри, аудиа и видеа и многу повеќе, со помош на разни апликации"

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Поврзани уреди"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Зафатени уреди"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Поврзани со друг уред"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Врската се прекинува..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Поврзување..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Се чека поврзување"

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Не можеше да се поврзе"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Мулти-поврзување"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Прекини ги сите"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Прекини врска"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "Нема уред"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Исклучи Wi-Fi Direct по употреба"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Исклучи Wi-Fi Direct по употреба"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Исклучи Wi-Fi Direct по употреба за да се заштеди батерија"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Искл. Wi-Fi Direct по употр. за да се зашт. батер."

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Скенирај за уреди Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Скенирај за уреди Wi-Fi Direct. Ќе се прекине врската со моменталната мрежа"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Барај уреди Wi-Fi direct или уреди на други мрежи Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Поврзано е Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Поврзување Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Опции за Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Конфиг. Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Прек. врска Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Состојба на Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Да се откаже поврзување Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Поврзувањето со Wi-Fi мрежа ќе ја прекине врската на уред поврзан преку Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Поврзи се со други уреди преку Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Да се исклучи мобилната пристапна точка за да се користи Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Откачи го моменталниот уред Wi-Fi Direct за да се пребараат мрежи"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Вклучувањето на Wi-Fi Direct ќе го исклучи Wi-Fi и ќе го оневозможи преносниот Wi-Fi хотспот"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Користењето на Wi-Fi Direct ќе го исклучи преносниот Wi-Fi хотспот"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct веќе се користи. Обидете се подоцна"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Барањето за поврзување Wi-Fi Direct е автоматски одбиено. За да се поврзете, исклучете го AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Ќе се прекине врската со Wi-Fi Direct. Продолжи?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "Прекината е врската со Wi-Fi додека се поврзува Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Побарај уреди Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Нема уреди"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Скенирај"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Запри"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Исклучувањето беше неуспешно"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Неуспешно активирање"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "Моменталната врска ќе се прекине. Сепак продолжи?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Достапни уреди"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Може да се поврзете со најмногу %d уреди истовремено"