summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/gl.po
blob: a40cd493c1244a87830c6c40868d0b7d634b7b07 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Conectado"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Conectando..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Desconectando..."

msgid ""
msgstr "Activando Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Desactivando Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Conectado"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Erro interno"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Recuperada"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Erro ao recuperar"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Cancelar"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Erro interno"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Erro descoñecido"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Erro de rede"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "Non hai resultados da busca"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Buscando..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Erro de desconexión"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Introducir novo contrasinal"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Erro descoñecido. Non se pode executar a aplicación"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Aceptar"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Conectando..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Erro"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Rexeitar"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Rexeitada"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Seleccionar todo"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Erro"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Aceptar"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Introducir PIN de 4 a 8 díxitos"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "Os PIN non coinciden!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Si"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Activando..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Desactivado"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "Aceptar"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Si"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Introduce o contrasinal actual"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "%d seleccionadas"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Buscando..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "Non se seleccionou nada"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Desconectado"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "Enderezo IP"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Desactivando..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Erro inesperado"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Erro de conexión de rede"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Fallo na operación"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "Non admitido"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "Non admitido"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Aceptado"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "Enderezo MAC"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "A conexión automática a esta rede vaise desactivar. Continuar?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "En curso..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Conectar"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Buscar"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "Atrás"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Dispositivos Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Toca para conectarte"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Multiconexión"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Conectar"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Desconectar"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Cancelar conexión"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Canc."

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Activación"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Canc."

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Canc."

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Cancelar"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Activando..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "A utilización de Wi-Fi Direct desconectará a conexión Wi-Fi actual"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "Acerca de Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Wi-Fi Direct permite aos dispositivos Wi-Fi conectarse directamente, realizar impresións, compartir arquivos, sincronizar e compartir pantallas dun xeito moito máis simple e cómodo. A conexión con dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct permite compartir o teu contido, sincronizar os teus datos, socializarte cos amigos, xogar a xogos, escoitar son, ver vídeos, etc., mediante varias aplicacións"

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Dispositivos conectados"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Dispositivos ocupados"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Conectado con outro dispositivo"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Desconectando..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Conectando..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Agardando conex. datos"

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Non se puido establecer a conexión"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Multiconexión"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Desconectar todo"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Desconectar"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "Non se atoparon dispositivos"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Desactiva Wi-Fi Direct despois de usalo"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Desactivar Wi-Fi Direct despois uso"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Desactiva Wi-Fi Direct despois de usalo para aforrar batería"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Desac. Wi-Fi Direct desp. uso para aforrar batería"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Busca dispositivos Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Buscar dispositivos en Wi-Fi Direct. Desconectarase a rede actual"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Busca dispositivos en Wi-Fi direct ou busca dispositivos noutras redes Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Conectado mediante Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Conexión Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Axustes de Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Configurar Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Desconectar Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Estado de Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Desexas cancelar a conexión Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "A conexión á rede Wi-Fi provocará a desconexión do dispositivo conectado a través de Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Conectar a outros dispositivos a través de Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Desactivar punto de acceso móbil para utilizar Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Desconecta o dispositivo Wi-Fi Direct actual para buscar redes"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "A activación de Wi-Fi Direct desactivará a Wi-Fi e a zona interactiva Wi-Fi portátil"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "A utilización de Wi-Fi Direct desactivará a zona interactiva Wi-Fi portátil"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct xa se está a usar. Inténtao máis tarde"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Solicitude de conexión de Wi-Fi Direct rexeitada automaticamente. Para conectarte, desactiva AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi Direct desconectarase. Desexas continuar?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "A Wi-Fi desconéctase mentres se conecta Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Buscar dispositivos Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Non hai dispositivos"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Buscar"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Deter"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Erro na desactivación"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Fallo na activación"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "A conexión actual desconectarase. Continuar?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Dispositivos dispoñibles"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Podes conectar ata %d dispositivos á vez"