summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/ca.po
blob: b65f3e7fd603979be7439bf5ebb87d6d75dc79e5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Connectat"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Connectant..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Desconnectant..."

msgid ""
msgstr "Activant Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Desactivant Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Connectat"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Error intern"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Recuperat"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Error en recuperar"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Cancel·lar"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Error intern"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Error desconegut"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Error de xarxa"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "No hi ha cap resultat de cerca"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Cercant..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Error en desconnectar"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Introduir nova contrasenya"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Error desconegut. No es pot executar l'aplicació"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Acceptar"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Connectant..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Error"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Rebutjar"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Rebutjat"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Seleccioni-ho tot"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Error"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Acceptar"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Introdueixi un PIN de 4 o 8 dígits"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "Els PIN no coincideixen!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Sí"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Activant..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Desactivat"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "Acceptar"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Sí"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Introdueixi la contrasenya actual"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "%d seleccionat"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Cercant..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "No s'ha seleccionat res"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Desconnectat"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "Adreça IP"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Desactivant..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Error imprevist"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Error de connexió de xarxa"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Operació fallida"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "No s'admet"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "No s'admet"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Acceptat"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "Adreça MAC"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "Es deshabilitarà la connexió automàtica a aquesta xarxa. Continuar?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "En curs..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Connectar"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Escanejar"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "Enrere"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Dispositius Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Toqui per connectar"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Connexió múltiple"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Connectar"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Desconnectar"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Cancel·lar connexió"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Canc"

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Activació"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Canc"

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Canc"

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Cancelar"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Activant..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "L'ús de Wi-Fi Direct desconnectarà la connexió Wi-Fi actual"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "Sobre Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Wi-Fi Direct permet als dispositius Wi-Fi connectar-se directament, fent que tasques com imprimir, compartir fitxers, sincronitzar i compartir pantalla siguin molt més senzilles i còmodes. Connectar a dispositius que admeten Wi-Fi Direct fa possible compartir contingut, sincronitzar dades, socialitzar amb amics, jugar a jocs, reproduir àudio i vídeo, etc. amb diverses aplicacions"

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Dispositius connectats"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Dispositius ocupats"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Connectat a un altre dispositiu"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Desconnectant..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Connectant..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Esperant connexió"

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Error en la connexió"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Connexió múltiple"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Desconnectar tot"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Desconnectar"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "No s'han trobat dispositius"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Deshabilitar Wi-Fi Direct després d'ús"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Deshab Wi-Fi Direct després ús"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Deshabilitar Wi-Fi Direct després d'ús per estalviar bateria"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Deshab Wi-Fi Direct després d'ús per estalviar bat"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Escanejar dispositius Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Escanejar dispositius Wi-Fi Direct. La xarxa actual es desconnectarà"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Cercar dispositius Wi-Fi direct o dispositius d'altres xarxes Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Wi-Fi Direct connectat"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Connexió Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Ajustaments Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Configurar Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Desconnectar Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Estat Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Cancel·lar connexió Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Si es connecta a una xarxa Wi-Fi, es desconnectarà el dispositiu connectat mitjançant Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Connectar a altres dispositius mitjançant Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Deshabilitar el punt d'accés mòbil per utilitzar Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Desconnectar els dispositius Wi-Fi Direct actuals per cercar xarxes"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Si habilita Wi-Fi Direct, s'apagarà el Wi-Fi i es deshabilitarà el punt calent Wi-Fi portàtil"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "L'ús de Wi-Fi Direct deshabilitarà el punt calent Wi-Fi portàtil"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct ja està en ús. Intenti-ho més tard"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Sol·licitud de connexió Wi-Fi Direct denegada automàticament. Per connectar, desactivi AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi Direct es desconnectarà. Continuar?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "El Wi-Fi es desconnectarà mentre es connecta Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Cercar dispositius Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Sense dispositius"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Escan"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Aturar"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Error en desactivar"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Activació fallida"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "Es desconnectarà la connexió actual. Continuar?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Dispositius disponibles"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Pot connectar fins a %d dispositius simultàniament"