summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/popup-wifidirect/po/bg.po
blob: d45bb65ac122c304feb46dea5c14aec9f9081134 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid "IDS_WFD_CONNECTED"
msgstr "Свързан"

msgid "IDS_WFD_CONNECTING"
msgstr "Свързване..."

msgid "IDS_WFD_DISCONNECTING"
msgstr "Изключване..."

msgid ""
msgstr "Активиране на Wi-Fi..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DEACTIVATING_WI_FI_ING"
msgstr "Деактивиране на Wi-Fi..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTED"
msgstr "Свързан"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_INTERNAL_ERR"
msgstr "Вътрешна грешка"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVED"
msgstr "Свързан"

msgid "IDS_COM_POP_RETRIEVING_FAILED"
msgstr "Неуспешно изтегляне"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL"
msgstr "Отмени"

msgid "IDS_ST_BODY_INTERNAL_ERROR"
msgstr "Вътрешна грешка"

msgid "IDS_WFD_POP_UNKNOWN_ERROR"
msgstr "Неизвестна грешка"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_ERROR"
msgstr "Грешка на мрежата"

msgid "IDS_COM_BODY_NO_SEARCH_RESULTS"
msgstr "Няма резултати от търсенето"

msgid "IDS_COM_POP_SEARCHING"
msgstr "Търсене..."

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECTING_FAILED"
msgstr "Прекъсването неуспешно"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_NEW_PASSWORD"
msgstr "Въведи нова парола"

msgid "IDS_COM_POP_UNKNOWN_ERROR_UNABLE_TO_LAUNCH_APPLICATION"
msgstr "Неизвестна грешка. Приложението не може да се стартира"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPT"
msgstr "Приемам"

msgid "IDS_COM_POP_CONNECTING"
msgstr "Свързване..."

msgid "IDS_COM_POP_ERROR"
msgstr "Грешка"

msgid "IDS_COM_POP_REJECT"
msgstr "Отказ"

msgid "IDS_COM_POP_REJECTED"
msgstr "Отхвърлен"

msgid "IDS_COM_BODY_SELECT_ALL"
msgstr "Избери всички"

msgid "IDS_COM_POP_FAILED"
msgstr "Неуспешно"

msgid "IDS_COM_SK_ACCEPT"
msgstr "Приеми"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_4_TO_8_DIGIT_PIN"
msgstr "Въведете 4- до 8-цифрен PIN"

msgid "IDS_WFD_POP_PIN_INVALID"
msgstr "PIN кодовете не съвпадат!"

msgid "IDS_ST_POP_YES"
msgstr "Да"

msgid "IDS_WFD_BODY_ACTIVATING"
msgstr "Активиране..."

msgid "IDS_COM_POP_DEACTIVATED"
msgstr "Деактивирана"

msgid "IDS_COM_SK_OK"
msgstr "OK"

msgid "IDS_COM_SK_YES"
msgstr "Да"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_CURRENT_PASSWORD"
msgstr "Въведете текуща парола"

msgid "IDS_WFD_POP_SELECTED_DEVICE_NUM"
msgstr "%d избрани"

msgid "IDS_ST_POP_SEARCHING_ING"
msgstr "Търсене..."

msgid "IDS_COM_POP_NOTHING_SELECTED"
msgstr "Нищо не е избрано"

msgid "IDS_COM_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECTED"
msgstr "Изключен"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_MOBILE_HOTSPOT_VZW"
msgstr "Mobile Hotspot"

msgid "IDS_WIFI_BODY_IP_ADDRESS"
msgstr "IP адрес"

msgid "IDS_WFD_BODY_DEACTIVATING"
msgstr "Деактивиране..."

msgid "IDS_COM_POP_UNEXPECTED_ERROR"
msgstr "Неочаквана грешка"

msgid "IDS_COM_POP_NETWORK_CONNECTION_ERROR"
msgstr "Грешка във връзката с мрежата"

msgid "IDS_COM_BODY_OPERATION_FAILED"
msgstr "Операцията е неуспешна"

msgid "IDS_WFD_POP_NOT_SUPPORTED_DEVICE"
msgstr "Не се поддържа"

msgid "IDS_COM_POP_UNSUPPORTED"
msgstr "Не се поддържа"

msgid "IDS_WFD_HEADER_WIFI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_COM_POP_ACCEPTED"
msgstr "Приет"

msgid "IDS_WIFI_BODY_MAC_ADDRESS"
msgstr "MAC адрес"

msgid "IDS_WIFI_POP_AUTOMATIC_CONNECTION_NETWORK_WILL_DISABLED_CONTINUE_Q_MSG"
msgstr "Автоматичното свързване с тази мрежа ще бъде деактивирано. Продължаване?"

msgid "IDS_COM_POP_PROGRESSING_ING"
msgstr "В процес на..."

msgid "IDS_WIFI_BODY_CONNECT"
msgstr "Свързване"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_SCAN"
msgstr "Сканиране"

msgid "IDS_WIFI_SK3_BACK"
msgstr "НАЗАД"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_WIFI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Устройства за Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_TAP_TO_CONNECT"
msgstr "Чукнете, за да се свържете"

msgid "IDS_WIFI_SK2_MULTI_CONNECT"
msgstr "Мултивръзка"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CONNECT"
msgstr "Свързване"

msgid "IDS_WIFI_OPT_MYNETWORKS_DISCONNECT"
msgstr "Изключване"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Отмяна на връзката"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_A"
msgstr "Отказ"

msgid "IDS_ST_HEADER_ACTIVATION"
msgstr "Активиране"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_LITE"
msgstr "Отказ"

msgid "IDS_ST_BODY_WI_FI_DIRECT_ABB"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI"
msgstr "Wi-Fi"

msgid "IDS_COM_SK_CANCEL_ABB"
msgstr "Отказ"

msgid "IDS_WIFI_BUTTON_CANCEL"
msgstr "Отказ"

msgid "IDS_WIFI_BODY_ALLSHARE_CAST"
msgstr "AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_MOBILEACCESSSERVICE_ACTIVATING_ING"
msgstr "Активиране..."

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_CONNECTION"
msgstr "Използването на Wi-Fi Direct ще прекъсне текущата Wi-Fi връзка"

msgid "IDS_WFD_TITLE_ABOUT_WIFI"
msgstr "За Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_ABOUT_WIFI"
msgstr "Wi-Fi Direct позволява на Wi-Fi устройства да се свързват директно, като прави печата, споделянето на файлове, синхронизирането и споделянето на екрани много по-просто и по-удобно. Свързването към устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, позволява да споделяте съдържанието си, да синхронизирате данните си, да се социализирате с приятелите си, да играете игри, да възпроизвеждате аудио, видео и много други, с помощта на различни приложения."

msgid "IDS_WFD_BODY_CONNECTED_DEVICES"
msgstr "Свързани устройства"

msgid "IDS_WFD_BODY_BUSY_DEVICES"
msgstr "Заети устройства"

msgid "IDS_WFD_CONNECTED_WITH_OTHER_DEVICE"
msgstr "Свързано с друго устройство"

msgid "IDS_WIFI_POP_AP_DISCONNECTING_ING"
msgstr "Изключване..."

msgid "IDS_WFD_POP_CONNECTING"
msgstr "Свързване..."

msgid "IDS_WFD_WAITING_FOR_CONNECT"
msgstr "Изчакване на връзка"

msgid "IDS_WFD_FAILED_TO_CONNECT"
msgstr "Неуспешно свързване"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_MULTI"
msgstr "Мултивръзка"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT_ALL"
msgstr "Прекъсване на всички"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_DISCONNECT"
msgstr "Изключване"

msgid "IDS_WFD_NOCONTENT"
msgstr "Не са намерени устройства"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE"
msgstr "Деактивиране на Wi-Fi Direct след използване"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_ABB"
msgstr "Деакт. Wi-Fi Direct след използване"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY"
msgstr "Деактивиране на Wi-Fi Direct след използване, за да се пести батерията"

msgid "IDS_WIFI_BODY_DISABLE_WI_FI_DIRECT_AFTER_USE_TO_SAVE_BATTERY_ABB"
msgstr "Деактив. Wi-Fi Direct след използв. за пест. бат."

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Сканиране за устройства с Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SCAN_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_CURRENT_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Сканиране за Wi-Fi Direct устройства. Връзката с текущата мрежа ще бъде прекъсната"

msgid "IDS_WIFI_BODY_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES_OR_SEARCH_FOR_DEVICES_ON_OTHER_WI_FI_NETWORKS"
msgstr "Търсене на Wi-Fi Direct устройства или търсене на устройства в други Wi-Fi мрежи"

msgid "IDS_WFD_POP_WIFI_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi connection. Continue?"

msgid "IDS_WFD_POP_HOTSPOT_OFF"
msgstr "Using Wi-Fi Direct will disconnect current Wi-Fi tethering. Continue?"

msgid "IDS_WIFI_BODY_WI_FI_DIRECT_CONNECTED"
msgstr "Wi-Fi Direct е свързана"

msgid "IDS_WFD_POP_TITILE_CONNECTION"
msgstr "Връзка Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_HEADER_WI_FI_DIRECT_SETTINGS"
msgstr "Настройки за Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_CONFIGURE_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Конфигурир. Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_DISCONNECT_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Край връзка Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_MBODY_WI_FI_DIRECT_STATUS"
msgstr "Състояние на Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_OPT1_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_POP_CANCEL_CONNECT"
msgstr "Отмяна на връзка Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECTING_TO_WI_FI_NETWORK_WILL_DISCONNECT_DEVICE_CONNECTED_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Свързването към Wi-Fi мрежа ще изключи устройството, свързано чрез Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_CONNECT_TO_OTHER_DEVICES_VIA_WI_FI_DIRECT"
msgstr "Свързване към други устройства през Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISABLE_MOBILE_AP_TO_USE_WI_FI_DIRECT_Q"
msgstr "Деактивиране на Mobile AP, за да се използва Wi-Fi Direct?"

msgid "IDS_WIFI_POP_DISCONNECT_CURRENT_WI_FI_DIRECT_DEVICE_TO_SEARCH_NETWORKS"
msgstr "Прекъснете връзката с текущото Wi-Fi Direct устройство, за да се търсят мрежи"

msgid "IDS_WIFI_POP_ENABLING_WI_FI_DIRECT_WILL_TURN_OFF_WI_FI_AND_DISABLE_THE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Разрешаването на Wi-Fi Direct ще изключи Wi-Fi и ще деактивира преносимата точка за Wi-Fi достъп"

msgid "IDS_WIFI_POP_USING_WI_FI_DIRECT_WILL_DISABLE_PORTABLE_WI_FI_HOTSPOT"
msgstr "Използването на Wi-Fi Direct ще деактивира преносимата точка за Wi-Fi достъп"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_ALREADY_IN_USE_TRY_LATER"
msgstr "Wi-Fi Direct вече се използва. Опитайте по-късно"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_CONNECTION_REQUEST_AUTOMATICALLY_DENIED_TO_CONNECT_TURN_OFF_ALLSHARE_CAST"
msgstr "Заявката за Wi-Fi Direct връзка е отказана автоматично. За да се свържете, изключете AllShare Cast"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_DIRECT_WILL_BE_DISCONNECTED_CONTINUE_Q"
msgstr "Връзката с Wi-Fi Direct ще бъде прекъсната. Продължаване?"

msgid "IDS_WIFI_POP_WI_FI_IS_DISCONNECTED_WHILE_WI_FI_DIRECT_CONNECTS"
msgstr "Връзката с Wi-Fi е прекъсната, докато се свързва Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WIFI_SK1_SEARCH_FOR_WI_FI_DIRECT_DEVICES"
msgstr "Търсене на устройства за Wi-Fi Direct"

msgid "IDS_WFD_BODY_NO_DEVICES"
msgstr "Няма устройства"

msgid "IDS_WIFI_SK4_SCAN"
msgstr "Скани-ране"

msgid "IDS_WFD_BUTTON_STOPSCAN"
msgstr "Стоп"

msgid "IDS_WFD_POP_DEACTIVATE_FAIL"
msgstr "Деактивирането неуспешно"

msgid "IDS_WFD_POP_ACTIVATE_FAIL"
msgstr "Неуспешно активиране"

msgid "IDS_WFD_POP_DISCONNECT"
msgstr "Текущата връзка ще бъде прекъсната. Продължаване?"

msgid "IDS_WFD_BODY_AVAILABLE_DEVICES"
msgstr "Достъпни устройства"

msgid "IDS_WFD_POP_MULTI_CONNECT"
msgstr "Можете да свържете до %d устройства едновременно"