summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
blob: 2aa5d6d8177d854f9ff5a1ecfda437236f862c37 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_THIS_PASSWORD_IS_ONLY_FOR_WI_FI_TETHERING"
msgstr "Այս գաղտնաբառը միայն Wi-Fi տեղակապման համար է"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_HIDDEN"
msgstr "Wi-Fi տեղակապումը թաքցված է"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS_ARE_ONLY_AVAILABLE_WHEN_WI_FI_TETHERING_IS_DISABLED"
msgstr "Wi-Fi տեղակապման դրվածքները մատչելի են միայն երբ Wi-Fi տեղակապումը կասեցված է"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING"
msgstr "Wi-Fi տեղակապում"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS"
msgstr "Wi-Fi տեղակապ. դրվածքներ"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_RECEIVED_C"
msgstr "Ստացված."

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SENT_C"
msgstr "Ուղարկված՝"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME"
msgstr "Սարքի Անունը"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PASSWORD"
msgstr "Գաղտնաբառ"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME_CAN_BE_CHANGED_IN_PS"
msgstr "Սարքի անունը կարող է փոխվել %sում"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_HIDE_MY_DEVICE"
msgstr "Թաքցնել իմ սարքը"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_DATA_USAGE"
msgstr "Տվյալների օգտագործում"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_USB_TETHERING"
msgstr "USB տեղակապում"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_DISABLING_TETHERING_WILL_PREVENT_LINKED_DEVICES_FROM_ACCESSING_THE_INTERNET_CONTINUE_Q"
msgstr "Տեղակապումը կասեցնելը կապված սարքերին թույլ չի տա մուտք գործել ինտերնետ. շարունակե՞լ:"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_INSERT_SIM_CARD_AND_RESTART_DEVICE_TO_USE_TETHERING"
msgstr "Մտցնել SIM քարտ և վերագործարկել սարքը՝ տեղակապում օգտագործելու համար"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING"
msgstr "Անհնար է օգտագործել տեղակապում:"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING_IN_FLIGHT_MODE_TO_USE_TETHERING_DISABLE_FLIGHT_MODE"
msgstr "Անհնար է տեղակապումն օգտագործել Թռիչքային ռեժիմում: Տեղակապումից օգտվելու համար կասեցնել Թռիչքային ռեժիմը"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi ցանցը կանջատվի: Wi-Fi տեղակապումը մարտկոցի ավելի շատ էներգիա է սպառում և ավելացնում է տվյալների օգտագործումը. շարունակե՞լ:"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi տեղակապումը մարտկոցի ավելի շատ էներգիա է սպառում և ավելացնում է տվյալների օգտագործումը. շարունակե՞լ:"

msgid "IDS_ST_BODY_ABOUT_PHONE"
msgstr "Հեռախոսի մասին"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_CONNECTED_DEVICE"
msgstr "Միացված սարք"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_BLUETOOTH_TETHERING"
msgstr "Bluetooth տեղակապում"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SECURITY"
msgstr "Անվտանգություն"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_TETHERING"
msgstr "Տեղակապում"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_PASSWORD_OF_AT_LEAST_8_CHARACTERS"
msgstr "Մուտքագրել առնվազն 8-նիշանի գաղտնաբառ"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_ENABLING_USB_TETHERING_WILL_DISCONNECT_PREVIOUS_USB_CONNECTION"
msgstr "USB տեղակապման ընձեռումը կանջատի նախորդ USB միացումը"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_BYTES"
msgstr "%d Բայտ"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_KB"
msgstr "%d Կբ"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_MB"
msgstr "%d Մբ"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_PACKET_DATA_SERVICE_OUT_OF_COVERAGE"
msgstr "Անհնար է օգտագործել Ձայնային հրամայող: Ծածկույթից դուրս"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECT_USB_CABLE"
msgstr "Միացնել USB մալուխը"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_PASSWORD_MUST_CONTAIN_AT_LEAST_PD_CHARACTERS_AND_NOT_EXCEED_PD_CHARACTERS"
msgstr "Գաղտնաբառը պետք է պարունակի առնվազն %d նիշ և չգերազանցի %d նիշը"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE"
msgstr "Տեղակապումը մարտկոցի ավելի շատ էներգիա է սպառում և ավելացնում է տվյալների օգտագործումը"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECTED_DEVICE_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Կապակցված սարքը կանջատվի"