summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
blob: 428a2a0d23392bce3f8455f7d32045f3142a5e77 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_THIS_PASSWORD_IS_ONLY_FOR_WI_FI_TETHERING"
msgstr "Тази парола е само за Wi-Fi привързване"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_HIDDEN"
msgstr "Wi-Fi привързването е скрито"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS_ARE_ONLY_AVAILABLE_WHEN_WI_FI_TETHERING_IS_DISABLED"
msgstr "Настройките за Wi-Fi привързване са достъпни само когато Wi-Fi привързване е деактивирано"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING"
msgstr "Wi-Fi привързване"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS"
msgstr "Наст. за Wi-Fi привързв."

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_RECEIVED_C"
msgstr "Получено:"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SENT_C"
msgstr "Изпратен:"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME"
msgstr "Име устройство"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PASSWORD"
msgstr "Парола"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME_CAN_BE_CHANGED_IN_PS"
msgstr "Името на устройството може да бъде променено в %s"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_HIDE_MY_DEVICE"
msgstr "Скрий моето устройство"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_DATA_USAGE"
msgstr "Ползване на данни"

msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_USB_TETHERING"
msgstr "Сдвояване през USB"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_DISABLING_TETHERING_WILL_PREVENT_LINKED_DEVICES_FROM_ACCESSING_THE_INTERNET_CONTINUE_Q"
msgstr "Деактивирането на привързването ще предотврати достъпа на свързаните устройства до интернет. Продължаване?"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_INSERT_SIM_CARD_AND_RESTART_DEVICE_TO_USE_TETHERING"
msgstr "Поставете SIM карта и рестартирайте устройството, за да използвате привързване"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING"
msgstr "Не може да се използва привързване"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING_IN_FLIGHT_MODE_TO_USE_TETHERING_DISABLE_FLIGHT_MODE"
msgstr "Привързването не може да се използва в режим Полет. За да използвате привързване, деактивирайте режим Полет"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi мрежата ще бъде изключена. Wi-Fi привързване изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни. Продължаване?"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
msgstr "Wi-Fi привързване изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни. Продължаване?"

msgid "IDS_ST_BODY_ABOUT_PHONE"
msgstr "Относно телефона"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_CONNECTED_DEVICE"
msgstr "Свързано устройство"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_BLUETOOTH_TETHERING"
msgstr "Bluetooth привързване"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SECURITY"
msgstr "Защита"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_TETHERING"
msgstr "Привързване"

msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_PASSWORD_OF_AT_LEAST_8_CHARACTERS"
msgstr "Въведете парола с поне 8 знака"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_ENABLING_USB_TETHERING_WILL_DISCONNECT_PREVIOUS_USB_CONNECTION"
msgstr "Разрешаването на сдвояването през USB ще изключи предишната USB връзка"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_BYTES"
msgstr "%d байта"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_KB"
msgstr "%d KB"

msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_MB"
msgstr "%d MB"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_PACKET_DATA_SERVICE_OUT_OF_COVERAGE"
msgstr "Не може да се използва пакетна услуга. Извън покритие"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECT_USB_CABLE"
msgstr "Свързване с USB кабел"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_PASSWORD_MUST_CONTAIN_AT_LEAST_PD_CHARACTERS_AND_NOT_EXCEED_PD_CHARACTERS"
msgstr "Паролата трябва да съдържа поне %d знака и да не е по-дълга от %d знака"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE"
msgstr "Привързването изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни"

msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECTED_DEVICE_WILL_BE_DISCONNECTED"
msgstr "Свързаното устройство ще бъде прекъснато"