summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/mk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/mk.po')
-rw-r--r--po/mk.po102
1 files changed, 102 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/mk.po b/po/mk.po
new file mode 100644
index 0000000..9a24b86
--- /dev/null
+++ b/po/mk.po
@@ -0,0 +1,102 @@
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_THIS_PASSWORD_IS_ONLY_FOR_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Оваа лозинка е само за делење Wi-Fi"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_HIDDEN"
+msgstr "Скриено делење Wi-Fi"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS_ARE_ONLY_AVAILABLE_WHEN_WI_FI_TETHERING_IS_DISABLED"
+msgstr "Опциите за делењето Wi-Fi се достапни само кога делењето Wi-Fi е исклучено"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Делење Wi-Fi"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS"
+msgstr "Опции за делење Wi-Fi"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_RECEIVED_C"
+msgstr "Примено на:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SENT_C"
+msgstr "Пратено на:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME"
+msgstr "Име на уред"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PASSWORD"
+msgstr "Лозинка"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME_CAN_BE_CHANGED_IN_PS"
+msgstr "Името на уредот може да се смени во %s"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_HIDE_MY_DEVICE"
+msgstr "Прикриј го мојот уред"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_DATA_USAGE"
+msgstr "Користење податоци"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_USB_TETHERING"
+msgstr "Делење преку USB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_DISABLING_TETHERING_WILL_PREVENT_LINKED_DEVICES_FROM_ACCESSING_THE_INTERNET_CONTINUE_Q"
+msgstr "Со исклучување на делењето ќе се исклучи врската со интернет на поврзаните уреди. Продолжи?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_INSERT_SIM_CARD_AND_RESTART_DEVICE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Вметнете SIM-картичка и рестартирајте го уредот за да го користите делењето"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Не може да се користи делење"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING_IN_FLIGHT_MODE_TO_USE_TETHERING_DISABLE_FLIGHT_MODE"
+msgstr "Не може да се користи делење во режим за летало. За да користите делење, исклучете го режимот за летало"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Ќе се прекине врската со Wi-Fi мрежата. Делењето Wi-Fi троши повеќе батерија и го зголемува користењето податоци. Сепак продолжи?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Делењето Wi-Fi троши повеќе батерија и го зголемува користењето податоци. Сепак продолжи?"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ABOUT_PHONE"
+msgstr "За телефонот"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_CONNECTED_DEVICE"
+msgstr "Поврзан уред"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_BLUETOOTH_TETHERING"
+msgstr "Делење опсег Bluetooth"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SECURITY"
+msgstr "Сигурност"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_TETHERING"
+msgstr "Ограничен опсег"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_PASSWORD_OF_AT_LEAST_8_CHARACTERS"
+msgstr "Внесете лозинка од барем 8 знаци"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_ENABLING_USB_TETHERING_WILL_DISCONNECT_PREVIOUS_USB_CONNECTION"
+msgstr "Со вклучување на делење преку USB ќе се прекине претходното поврзување USB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_BYTES"
+msgstr "%d бајти"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_KB"
+msgstr "%d KB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_MB"
+msgstr "%d MB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_PACKET_DATA_SERVICE_OUT_OF_COVERAGE"
+msgstr "Не може да се користи пакетната услуга. Надвор од опсегот"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECT_USB_CABLE"
+msgstr "Приклучете го USB кабелот"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_PASSWORD_MUST_CONTAIN_AT_LEAST_PD_CHARACTERS_AND_NOT_EXCEED_PD_CHARACTERS"
+msgstr "Лозинката мора да содржи најмалку %d, а најмногу %d знаци"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE"
+msgstr "Споделувањето троши повеќе батерија и го зголемува користењето податоци"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECTED_DEVICE_WILL_BE_DISCONNECTED"
+msgstr "Ќе се прекине врската со поврзаниот уред"
+