summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po102
1 files changed, 102 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..428a2a0
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,102 @@
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_THIS_PASSWORD_IS_ONLY_FOR_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Тази парола е само за Wi-Fi привързване"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_HIDDEN"
+msgstr "Wi-Fi привързването е скрито"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS_ARE_ONLY_AVAILABLE_WHEN_WI_FI_TETHERING_IS_DISABLED"
+msgstr "Настройките за Wi-Fi привързване са достъпни само когато Wi-Fi привързване е деактивирано"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING"
+msgstr "Wi-Fi привързване"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_WI_FI_TETHERING_SETTINGS"
+msgstr "Наст. за Wi-Fi привързв."
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_RECEIVED_C"
+msgstr "Получено:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SENT_C"
+msgstr "Изпратен:"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME"
+msgstr "Име устройство"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PASSWORD"
+msgstr "Парола"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_DEVICE_NAME_CAN_BE_CHANGED_IN_PS"
+msgstr "Името на устройството може да бъде променено в %s"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_HIDE_MY_DEVICE"
+msgstr "Скрий моето устройство"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_DATA_USAGE"
+msgstr "Ползване на данни"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_MBODY_USB_TETHERING"
+msgstr "Сдвояване през USB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_DISABLING_TETHERING_WILL_PREVENT_LINKED_DEVICES_FROM_ACCESSING_THE_INTERNET_CONTINUE_Q"
+msgstr "Деактивирането на привързването ще предотврати достъпа на свързаните устройства до интернет. Продължаване?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_INSERT_SIM_CARD_AND_RESTART_DEVICE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Поставете SIM карта и рестартирайте устройството, за да използвате привързване"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING"
+msgstr "Не може да се използва привързване"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_TETHERING_IN_FLIGHT_MODE_TO_USE_TETHERING_DISABLE_FLIGHT_MODE"
+msgstr "Привързването не може да се използва в режим Полет. За да използвате привързване, деактивирайте режим Полет"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_NETWORK_WILL_BE_DISCONNECTED_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Wi-Fi мрежата ще бъде изключена. Wi-Fi привързване изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни. Продължаване?"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_WI_FI_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE_CONTINUE_Q"
+msgstr "Wi-Fi привързване изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни. Продължаване?"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ABOUT_PHONE"
+msgstr "Относно телефона"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_CONNECTED_DEVICE"
+msgstr "Свързано устройство"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_BLUETOOTH_TETHERING"
+msgstr "Bluetooth привързване"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_SECURITY"
+msgstr "Защита"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_TETHERING"
+msgstr "Привързване"
+
+msgid "IDS_ST_BODY_ENTER_PASSWORD_OF_AT_LEAST_8_CHARACTERS"
+msgstr "Въведете парола с поне 8 знака"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_ENABLING_USB_TETHERING_WILL_DISCONNECT_PREVIOUS_USB_CONNECTION"
+msgstr "Разрешаването на сдвояването през USB ще изключи предишната USB връзка"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_BYTES"
+msgstr "%d байта"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_KB"
+msgstr "%d KB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_BODY_PD_MB"
+msgstr "%d MB"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_UNABLE_TO_USE_PACKET_DATA_SERVICE_OUT_OF_COVERAGE"
+msgstr "Не може да се използва пакетна услуга. Извън покритие"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECT_USB_CABLE"
+msgstr "Свързване с USB кабел"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_PASSWORD_MUST_CONTAIN_AT_LEAST_PD_CHARACTERS_AND_NOT_EXCEED_PD_CHARACTERS"
+msgstr "Паролата трябва да съдържа поне %d знака и да не е по-дълга от %d знака"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_TETHERING_CONSUMES_MORE_BATTERY_POWER_AND_INCREASES_YOUR_DATA_USAGE"
+msgstr "Привързването изразходва повече енергия от батерията и увеличава потреблението на данни"
+
+msgid "IDS_MOBILEAP_POP_CONNECTED_DEVICE_WILL_BE_DISCONNECTED"
+msgstr "Свързаното устройство ще бъде прекъснато"
+