summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mobile/lock-setting/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'mobile/lock-setting/po/hy.po')
-rw-r--r--mobile/lock-setting/po/hy.po54
1 files changed, 0 insertions, 54 deletions
diff --git a/mobile/lock-setting/po/hy.po b/mobile/lock-setting/po/hy.po
deleted file mode 100644
index 6916644..0000000
--- a/mobile/lock-setting/po/hy.po
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-msgid "IDS_ST_BODY_LOCK_SCREEN"
-msgstr "Կողպել էկրանը"
-
-msgid "IDS_IDLE_BODY_VIEW_EVENT_NOTIFICATIONS_ON_THE_LOCK_SCREEN"
-msgstr "Դիտել իրադարձության ծանուցումները կողպված էկրանին"
-
-msgid "IDS_IDLE_MBODY_EVENT_NOTIFICATIONS"
-msgstr "Իրադարձութ. ծանուցումներ"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_CLOCK"
-msgstr "Ժամացույց"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_WEATHER"
-msgstr "Եղանակ"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SET_SHORTCUTS_ON_LOCK_SCREEN"
-msgstr "Դնել դյուրանցումներ կողպված էկրանին"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SHORTCUTS"
-msgstr "Արագ անցումներ"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_DUAL_CLOCK"
-msgstr "Երկակի ժամացույց"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SHOW_HELP_TEXT_ON_LOCK_SCREEN"
-msgstr "Ցույց տալ օգնության տեքստը կողպված էկրանի վրա"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SHOW_DUAL_CLOCK_ON_LOCK_SCREEN_WHEN_ROAMING"
-msgstr "Ռոումինգի ժամանակ ցույց տալ կրկնակի ժամացույցը կողպված էկրանին"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_TAP_AND_HOLD_THE_SCREEN_WHILE_ROTATING_THE_DEVICE_TO_OPEN_CAMERA"
-msgstr "Թակեք և պահեք էկրանը սարքը պտտելու ընթացքում՝ Խցիկը բացելու համար"
-
-msgid "IDS_ST_MBODY_CAMERA_QUICK_ACCESS"
-msgstr "Խցիկի արագ մուտք"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SET_SHORTCUTS"
-msgstr "Դնել դյուրանցումներ"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_DRAG_AND_DROP_TO_CHANGE_ORDER"
-msgstr "Քարշել և թողնել՝ կարգը փոխելու համար"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_SELECT_APPLICATION"
-msgstr "Ընտրել ծրագիր"
-
-msgid "IDS_ST_BODY_TAP_SHORTCUT_TO_ASSIGN_APPLICATION"
-msgstr "Թակել դյուրանցումը՝ ծրագիր վերագրելու համար"
-
-msgid "IDS_ST_OPT_EDIT_SHORTCUTS"
-msgstr "Խմբագրել դյուրանցումները"
-
-msgid "IDS_IM_BODY_HELP_TEXT"
-msgstr "Օգնության տեքստ"
-